Γεννήτριες

Οι διακοπές του ρεύματος είναι συνήθως απρόβλεπτες και συμβαίνουν στις πιο ακατάλληλες στιγμές.Για την αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση του ακινήτου σας μπορούμε να σας προσφέρουμε γεννήτριες με αυτόματη εκκίνηση κατά τη διακοπή του ρεύματος και αυτόματο τερματισμό κατά την επαναφορά του ρεύματος.

Με κάθε αγορά και εγκατάσταση γεννήτριας με αυτόματη απόζευξη σας κάνουμε δώρο, την αγορά και τοποθέτηση προστασίας υπέρτασης για την ηλεκτρικη εγκατάσταση σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για τον υπολογισμό ισχύος της γεννήτριας που χρειάζεστε.

Για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών διακοπών ρεύματος παρέχουμε και γεννήτριες προς ενοικίαση.