Ηλεκτρολογικός Έλεγχος Ασφαλείας

Σε κάθε επίσκεψη μας στο χώρο σας,σας παρέχουμε δωρεάν έλεγχο και εκτίμηση της ηλεκτρολογικής εγκατάσταση σας.

Όπως όλα τα πράγματα,έτσι και μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση υπόκεινται σε φθορές  με την πάροδο του χρόνου.Γιαυτο ο έλεγχος ανά τακτά χρονικά διαστήματα είναι επιβεβλημένος.Ενας περιοδικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβανει οπτικό έλεγχο για σφάλματα που μπορεί να είναι σε εξέλιξη όπως ελαττωματικά φωτιστικά η διακόπτες και πριζες.

Επίσης σημαντική είναι η σωστή λειτουργία ενός ρελέ και η σωστή τιμή της γείωσης της εγκατάστασης,με την προϋπόθεση βέβαια ότι υπάρχουν.Με την ολοκλήρωση του ελέγχου θα σας δωθεί γραπτώς η αξιολόγηση της εγκατάσταση σας,έτσι ώστε να είστε ενήμεροι και ασφαλείς εσείς και η οικογένειά σας.